Thema’s

Theater over zorg

Ons aanbod bestaat uit voorstellingen over zorg-gerelateerde en psychosociale thema’s. Kun je hier niet direct een voorstelling vinden die past bij jouw vraag? Neem vrijblijvend contact op voor advies.

Autisme

Fabian Franciscus is cabaretier en heeft MCDD.  Door zijn autisme heeft Fabian een heel eigen blik op de wereld: dingen die voor de meeste mensen heel normaal zijn kunnen voor Fabian soms heel gek en absurd overkomen. En andersom. Fabian maakt er een humoristisch Vlafeest van met een serieuze laag.

Aut of office is een interactieve én inclusieve voorstelling over autisme & werk.

Dwang, angst en depressie

De voorstelling Happy People gaat over depressie en angststoornissen. Welk effect heeft een depressie op jou en je omgeving?

Out of the blues laat je het verschil ervaren tussen even een dipje hebben en depressief zijn. Aansluitend gaat het publiek met elkaar in gesprek. A.d.h.v. prikkelende stellingen, persoonlijke vragen word je uitgedaagd stelling te nemen over je eigen (on)geluksbeleving.

CONTROL-ALT-DELETE gaat over leven met een dwangstoornis. De voorstelling is er voor iedereen die weleens angst heeft de controle te verliezen.

ANGST: verrassende samensmelting van interactief theater en documentaire over de lastig op te merken signalen van angst en dwang en de verstrekkende gevolgen ervan.

Fabian Franciscus heeft naast autisme óók OCD: Vlafeest

Dementie

We bieden diverse voorstellingen aan over dementie voor familie, mantelzorgers en iedereen die beroepsmatig met dementie te maken heeft.

Een kijkje in de Bovenkamer van een persoon met Alzheimer en de betekenis van muziek in zijn belevingswereld. Ook het familieperspectief komt aan bod, middels zijn volwassen zoon.

De voorstelling Tafel van Twee  gaat over de impact van dementie binnen een huwelijk. De vrouw lijdt aan dementie en haar man wil haar tot het einde liefdevol verzorgen.

Helderman geeft inzicht in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie.  Hierbij komen actuele vragen aan bod zoals : “Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer leefbaar?”

Rimpelsteeltje is een echte familievoorstelling over een stoere kleindochter en een lieve oma die steeds meer vergeet maar ook met ‘volwassen’thema’s.

Lewy Body is een specifieke vorm van dementie, neem contact op voor een voorstelling over dit thema.

Overeind gaat over mantelzorg in het algemeen en ook het thema dementie komt hierbij aan de orde.

Daarnaast hebben we De Dans Dames, een interactieve belevingstheatervoorstelling voor mensen die zelf dementie hebben om van te genieten samen met familie of een begeleider.

Mantelzorg

Bovenstaande voorstellingen zijn geschikt zijn voor mantelzorgers van ouderen met dementie.

Overeind gaat over alle vormen van mantelzorg in het algemeen en is zeer geschikt voor mantelzorgers én professionals op het gebied van beleid en zorg.

What if?, is speciaal voor kinderen en jongeren die mantelzorger zijn.

Hou me los is er voor de mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening.

Kijk hier om een indruk te krijgen van de vele (maatwerk-) mogelijkheden rondom  mantelzorg.

Psychiatrie

Hou me los is een muzikale theatervoorstelling  over de impact van een psychische aandoening op de familie en de omgeving.

Ons psychiatrie aanbod omvat verschillende voorstellingen vanuit het cliëntperspectief:

Vind je het gek! is een muzikale, visuele theaterreis aan de hand van zes verhalen van mensen met een psychische aandoening en het verhaal van een van de makers zelf. De makers (onder)zoeken zichzelf in deze verhalen, waardoor ze de fragiele scheidslijn tussen normaal en gek verleggen.

De one-woman-show Herstellen doe je niet alleen is gebaseerd op het herstelverhaal van een ervaringsdeskundige. Door onder andere het onderdeel “Kom maar op met je vooroordelen” is er ruimte voor publieksinteractie, waardoor er een gesprek op gang komt dat het bewustzijn en begrip verruimt.

Stigma

Stigma rondom psychische stoornissen is een thema dat in meerdere van onze voorstellingen een (hoofd)rol speelt. De hierboven al aangehaalde voorstellingen Herstellen doe je niet alleen en Vind je het gek! zijn voorstellingen waarin stigma een belangrijk thema is.

Spel, zang, dans en muziek zijn de middelen die worden ingezet om stigma en zelfstigma in de voorstelling Subjectief getekend bespreekbaar te maken, te relativeren en een spiegel te tonen aan toeschouwers.

Liedjes, sketches en monologen vormen de humoristische kern van Zo normaal nog niet. Hoewel er meer openheid komt rondom psychische/ psychosociale kwetsbaarheid, is het nog altijd geen taboeloos onderwerp. Reden genoeg om op een goedlachse, ontregelende verkenningstocht te gaan, waarbij de kans op perspectiefverschuiving vrij groot is.

Welkom in mijn hoofd is een nieuw theaterproject, een co-creatie met Samen Sterk zonder Stigma om psychische diversiteit op scholen en in de jeugdzorg bespreekbaar te maken.

Inclusie en werk

Nieuwe collega is een interactieve voorstelling over werken met een psychische aandoening. De acteurs spelen een aantal realistische casussen (van situaties met hoog opgeleide medewerkers) en gaan in gesprek in de zaal over hoe het anders kan. De casuïstiek kan per situatie worden aangepast en is er ruimte voor eigen ervaringen van de deelnemers.

We hebben ook een interactief programma’s specifiek over autisme op het werk : Aut of office

Eetstoornissen

Stillen is een beeldende theatervoorstelling over eetstoornissen als bezwering van angsten, waarin de wanhoop en uitzichtloosheid voelbaar worden, maar herstel uiteindelijk overwint.

Emma wil leven, gebaseerd op de gelijknamige documentaire van Jessica Villerius gaat eveneens over eetstoornissen.

Verstandelijke beperking

Lastige ouders is een voorstelling over de ouders van een verstandelijk gehandicapt kind (EMB). Gebaseerd op de dagboeken van de ervaringsdeskundige hoofdrolspeelster.

Op school

Al onze voorstellingen hebben educatieve waarde en zijn zeer geschikt voor de bovenbouw van het MBO en HBO/WO. Daarnaast hebben we een aanbod voor jonger leerlingen (PO, VO, MBO).

Daarnaast hebben we voorstellingen over

Angst voor de dood >> In de Gloria
Een herkenbare, humoristische en soms confronterende voorstelling over de dood als gespreksthema, gemaakt met ouderen en professionals die veelvuldig in aanraking komen met de dood.

Kanker >> Ik heb nog iets op mijn lever…
De ondertitel van deze voorstelling dekt de lading: “Een taboedoorbrekende chemonoloog”. Relativering en humor zijn net als bij Kitty van Mils vorige voorstelling Vals Plat, ruimschoots aanwezig na weer een ervaring met kanker.

Stress >> Cirkels, een interactieve voorstelling over omgaan met stress  aan de hand Covey’s Cirkel van invloed.

Verslaving >>Ziek verlangen
Een theatervoorstelling over verslaving in de breedste zin van het woord. Door de intieme setting ontstaat er een open sfeer waardoor er ruimte ontstaat om over verslaving te spreken en de pijn die daarbij hoort.

Seksueel misbruik >> Wees moedig
Een korte voorstelling om seksueel misbruik bespreekbaar te maken in verschillende contexten bijvoorbeeld binnen familie, kerkelijke gemeenschappen of jeugdzorg.

Hoogsensitiviteit >> Altijd prijs
Cabaretier Arie Vuyk is zelf hooggevoelig maar hij kan er wel goed tegen als zijn publiek hard lacht.

Ander thema? Informeer naar onze maatwerkmogelijkheden.