Theatergesprek: “Anders samenwerken in de zorg”

Door de krapte op de arbeidsmarkt, toegenomen zorgvraag en de financiële tekorten in de zorg, staan veel zorgorganisaties voor de vraag: Hoe kunnen we de zorg anders organiseren?  Op welke manier kunnen we kwaliteit van zorg blijven leveren door opnieuw te kijken naar onze rol en taken? En wat kunnen wij doen om het netwerk van cliënten en vrijwilligers op een gelijkwaardige manier te laten participeren?

Uitvoering o.l.v. Paulien Haakma, specialist toegepast theater

Theatergesprek” Anders Samenwerken in de zorg” is een interactieve bijeenkomst waarin De Zaak in Beweging / Kracht van beleving met toegepast theater de nieuwe beweging en veranderingen in de zorg op een zorgvuldige en originele manier bespreken met naasten, familie en vrijwilligers (informele zorg), medewerkers en begeleiders (formele zorg).

Het doel is om met formele en informele zorg te onderzoeken op welke manieren zij anders kunnen gaan samen werken en welke nieuwe manieren er zijn om cliënten betekenisvol te laten deelnemen aan werk en maatschappij.

De bijeenkomst begint met een theatrale scène of een interview met een deskundige over de dilemma’s waar de Zorg voor staat. Vervolgens wordt het publiek uitgenodigd om te reageren en met elkaar de betekenis van de verandering te bespreken. Deze verhalen worden door de acteurs en muzikant vertaald naar pakkend theater. Zo worden de verschillende perspectieven van cliënt, mantelzorgers, professionals, vrijwilligers, naasten en de zorgorganisatie zichtbaar.

Doel is om met elkaar, formele en informele zorg, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om anders te kunnen samen werken. 

Vervolgens zetten we een theatrale brainstorm op, om samen ideeën te verzamelen over op welke manier rollen en taken van formele en informele zorg anders ingevuld kunnen worden.  De acteurs en muzikant zullen deze ideeën en opties direct vertalen naar theater, scene of lied.  Hierdoor krijgen de verteller en de aanwezigen letterlijk en figuurlijk een nieuw perspectief op de situatie. Dat levert herkenning, erkenning en verrassende inzichten op.

 

Door op deze interactieve manier in de driehoek client- naasten- professionals in gesprek te gaan, wordt duidelijk dat formele zorg en de informele zorg elkaar

nodig hebben om in gelijkwaardige samenwerking, dit complexe zorgvraagstuk toekomstbestendig en creatief te kunnen beantwoorden.

#driehoekskunde #personeelstekort #gehandicaptenzorg #ouderenzorg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram