img

  In de hoofdrol

  Theater over een stoornis, ziektebeeld, therapievorm of een ziektebeeld overstijgend thema. Na een introductie gebaseerd op jouw casus, ontstaat de voorstelling al improviserend met input vanuit de toeschouwers. Verhalen worden verbeeld, dilemma's worden zichtbaar.

  img

  Terugspeeltheater

  Een bijzonder vorm van improvisatietheater op basis van persoonlijke verhalen van de toeschouwers. De essentie van verhalen wordt verbeeld in verschillende werkvormen en blijkt dan universeel herkenbaar te zijn.

  img

  Regietheater

  Acteurs spelen een herkenbare scène uit de praktijk en krijgen aanwijzingen van het publiek om het verhaal tot een goed einde te brengen. Bij elke aanwijzing die het publiek geeft, zien ze direct wat het effect is. Daarbij is volop ruimte voor discussie over de gewenste aanpak. Een effectieve en prettige manier om met, en van elkaar te leren.

  img

  Lied op maat

  Soms laat een gedachte of gevoel zich niet makkelijk kennen, maar laat het zich wel vangen in woorden, beeld en/of muziek. Met een lied op maat of theatraal gedicht ontstaat ruimte voor de luisteraar om te voelen en te reflecteren. Ook zeer geschikt als samenvatting van een congres of bijeenkomst.

  img

  Improvisatietheater

  Verrassende geïmproviseerde scènes, sketches, een theatrale samenvatting, ontvangsten, verborgen theater en pauze entertainment voor congressen, symposia, festivals, et cetera.

  We denken graag met u mee over een passende invulling!
  img

  Trainingsacteur

  Een trainingsacteur ondersteunt je training door het gedrag van een cliënt, familielid of, behandelaar na te spelen met bijvoorbeeld een klacht, slecht nieuws of conflict. De medewerker/cursist kan live oefenen hoe een dergelijke gesprek het best gevoerd kan worden.

  img

  Arie Vuyk

  Een voorstelling op maat door Arie Vuyk: een mix van rake oneliners, melige versjes, stilmakers en vrolijke liedjes.

  img

  Standup-cartooning

  Combineer maatwerk-theater met live tekenen. Suus geeft live haar commentaar in de vorm van cartoons die meteen geprojecteerd worden. Een happening in de marge, die de bezoekers niet snel vergeten en waarvan je de producten ook ná je evenement kunt gebruiken.

  img

  Zelf aan de slag

  Een voorstelling gemaakt mét patiënten/cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en/of medewerkers van jouw organisatie. Een voorstelling die echt helemaal aansluit op de werkelijke situatie; géén nagespeelde werkelijkheid maar een eigen interpretatie. Herkenbaar, invoelbaar én aantrekkelijk voor een breed publiek! Neem contact op voor een voorstel op maat.