Toegepast theater

Terugspeeltheater

Spelen wat er leeft
Terugspeeltheater is een effectieve en laagdrempelige werkvorm om zichtbaar te maken wat er leeft in een groep. Toeschouwers worden uitgenodigd om verhalen over een bepaald thema te vertellen of de acteurs halen op een andere manier verhalen op. Zo ontstaat een dynamische improvisatievoorstelling. Een collectieve ervaring die een gevoel van verbondenheid creëert.
Doordat de (persoonlijke) ervaringen op een creatieve manier worden teruggespeeld, kunnen verteller en aanwezigen met een nieuw perspectief kijken naar hun eigen situatie. Dat levert introspectie en bewustwording op. Onze acteurs, muzikanten en eventueel de live cartoonist improviseren over de essentie van de vertelde verhalen, het verhaal áchter het verhaal met een lach van herkenning, een brok in de keel van ontroering en een gevarieerde, levendige voorstelling als resultaat.

In de Hoofdrol is een bijzondere toepassing van terugspeeltheater.

Regietheater

Het publiek als regisseur
Acteurs spelen herkenbare scènes uit de praktijk. Het zijn situaties die net niet goed gaan en spanning oproepen bij de deelnemers omdat over (werk-)situaties gaat die zij herkennen. Zo ontstaat er een drang bij de deelnemers om zich er mee te bemoeien en dat mag in dit geval! Onder begeleiding van een gespreksleider, mag het publiek aanwijzingen geven aan de acteurs over de gewenste aanpak. Er is hierbij volop ruimte voor discussie over de juiste oplossing c.q. beste aanwijzing. Eventueel kunnen meerdere suggesties uitgespeeld en met elkaar vergeleken worden. Deelnemers ontdekken zo hoe hun mening over de juiste aanpak verbonden is met rolopvatting, waarden en dilemma’s, en raken ook daarover met elkaar in gesprek. Regietheater is zeer interactief en laagdrempelig. 

Een zeer effectieve methode om deelnemers op een veilige manier inhoudelijk te laten meedenken over het thema van de bijeenkomst.

Trainingsacteren

Trainingsacteurs kunnen worden ingezet om cursisten of deelnemers te laten ervaren wat hun gedrag oproept bij de ander. Dit kan door middel van een rollenspel, simulatie of bij regietheater. In ons netwerk hebben wij trainingsacteurs met ervaring in de ouderenzorg, jeugdhulp, verloskunde, politie, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zowel vanuit de rol van zorggever als zorgontvanger. Dit maakt de acteurs zeer betrokken en hoogst capabel om realistische ervaringsmomenten te creëren. Dit zijn de momenten waarbij het denken, voelen, handelen en beleven samenvallen.

Wrap-up

Cartoons, instant singer-songwriter en terugspeeltheater zijn zeer geschikt als artistieke terugkoppeling of ‘wrap-up’ van lezingen, studiedagen en congressen. Kijk ook eens naar Klankkleur

Laat ons de belangrijkste boodschappen op een originele wijze herhalen en een waardevolle afsluiting verzorgen.

Voor informatie en boekingen

Paulien Haakma
Heb je behoefte aan meer informatie of wil je boeken? Neem dan contact op met Paulien Haakma.
06 21867259
paulien@krachtvanbeleving.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram