Zonnehuisgroep in de Hoofdrol

Persoonsgericht werken, wat is dat? 

Dat is:

  • oprechte interesse tonen
  • de gewoontes van een bewoner kennen 
  • tijd nemen, ondanks de werkdruk 
  • En creatief en flexibel zijn, in het moment

Dit is een greep aan uitspraken en ervaringen die wij in het najaar van 2022, ophaalden tijdens ons project “persoonsgericht werk in de hoofdrol” bij Zonnehuisgroep Amstelland.

Op basis van verhalen en ervaringen die opgehaald zijn in de organisatie, maakten we verschillende regietheaterscenes rondom persoonsgericht werken. In elk scène speelden we een dilemma tussen een verzorgende en een bewoner.

Op 12 verschillende locaties van Zonnehuisgroep Amstelland zijn we met verzorgenden, verpleegkundigen en ondersteunend personeel in gesprek gegaan aan de hand van de voorbereidde regiescenes: Hoe kun je in deze specifieke situatie op een goede manier persoonsgericht werken?

Thema’s die we in de scenes speelden, waren: de balans tussen taakgericht en persoonsgericht werken, persoonsgericht werken en complexgedrag van bewoners, collegiale samenwerking in persoonsgericht werken en persoonsgericht werken onder tijdsdruk/ werkdruk.

De medewerkers in het publiek zijn bij de regiescènes de regisseur voor onze acteurs die als verzorgenden in de scène staan. Met aanwijzingen van de professionals in de zaal, verandert de acteur- verzorgende haar gedrag, haar werktempo en vooral haar manier van aandacht en tijdsbeleving. Net zolang tot de professional-verzorgenden in de zaal, echt tevreden zijn en kunnen zeggen: Ja, zo willen wij op onze locatie, persoonsgericht werken!

Voor het publiek is dit een speelse, laagdrempelige en interactieve manier om met elkaar in dialoog te gaan over persoonsgericht werken. En omdat het publiek de acteurs- verzorgenden bijstuurt op gedragsniveau, maakt het publiek zelf zichtbaar, hoe op de werkvloer het gewenste persoongerichte werk eruit moet zien. 

Daarnaast vroegen we medewerkers naar persoonlijke verhalen: Wat is jouw ervaring met persoonsgericht werken? Met terugspeeltheater gaven we deze verhalen terug in scenes, gedicht of lied op maat. 

Het is hartverwarmend om uit de persoonlijke ervaringen van medewerkers te horen, hoe betrokken verzorgenden zijn bij hun bewoners en cliënten, met psycho-geriatrische of somatische problemen. En hoe creatief medewerkers zijn, om ondanks werkdruk, tijdgebrek en complex gedrag van bewoners, trouw blijven aan persoonsgerichte zorg leveren.

Voor ons als toegepaste theatermakers, was elke voorstelling op een andere locatie elke keer een open ontmoeting met een team medewerkers. Werd invoelbaar, hoe elk team zijn eigen manier heeft ontwikkeld van persoonsgericht werken en samenwerken. Mij heeft geraakt dat we met regie theater en terugspeeltheater bij elk team de openheid en eerlijkheid mochten zien. Om echt met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op: hoe doen wij dat persoonsgericht werken op deze locatie? En is dat de manier waarop we dat met zijn allen bij Zonnehuisgroep willen?

De nauwe samenwerking met de interne projectleider van Zonnehuisgroep, Lonneke Visser, was bij deze voorstellingen- serie, een geweldige steun. Zo konden we aan de maatwerk- scenes, per locatie nog details toevoegen, zodat het voor de teams realistisch en herkenbaar bleef.

En dat brengt de interactie en de teamreflectie over persoonsgerichte zorg, echt in beweging.

Met dank aan Zonnehuisgroep Amstelland voor de mooie opdracht en samenwerking,

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram