mantelzorg

MenS

Een persoonlijke voorstelling over een kind van een ouder met MS. Vanaf maart 2025


Zus van Broer

Een grappig familieverhaal over broers en zussen van kinderen die chronisch ziek zijn of speciale zorg nodig hebben.


Hou me los

Een zus zingt en vertelt over haar broer die psychosegevoelig is. Herkenbaar voor iedereen die zorg om én voor een naaste heeft.


Bovenkamer

Een integere voorstelling over een man die dementie heeft en de veranderende relatie met zijn zoon


Mantelzorg -Terugspeeltheater

Er zijn heel veel mantelzorgers. Ieder met hun eigen, unieke verhaal. Theater biedt vormen om de essentie van deze verhalen te weerspiegelen. Niet alleen de grote verhalen over offers en liefde en rouw,  maar juist ook de kleine, alledaagse verhalen die vaak onopgemerkt blijven.

Terugspeeltheater biedt vormen om de essentie van deze verhalen te weerspiegelen. Niet alleen de grote verhalen over offers en liefde en rouw,  maar juist ook de kleine, alledaagse verhalen die vaak onopgemerkt blijven. Hierbij is er voor de toeschouwers die bekend zijn met mantelzorg vaak herkenning, juist in die kleine, specifieke situaties, waardoor er een verbondenheid ontstaat. Vanuit het gevoel niet alleen te staan in het mantelzorgen, is het makkelijker om open te zijn over de eigen ervaringen en die openheid leidt tot (h)erkenning en de mogelijkheid tot nieuwe ervaringen en verandering.

www.krachtvanbeleving.nl

De voorstellingen bestaan enerzijds uit scènes over herkenbare casuïstiek en anderzijds uit terugspeeltheater gebaseerd op de verhalen van de toeschouwers/deelnemers. We werken met  trainingsacteurs die veel ervaring hebben met dit thema, niet alleen als acteur maar ook in de rol van mantelzorger.

Vraag ook naar onze terugspeeltheater-workshops voor (kleine) groepen. Zeer geschikt voor jonge mantelzorgers.


Enkele voorbeelden uit de praktijk:

13 november 2019

Mantelzorg- terugspeeltheater Het venster, Nunspeet
De voorstelling begon met een scène over een werkneemster die op haar werk steeds maar vrije dagen opneemt tot ongenoegen van collega's en leidinggevenden. Ze wordt hier op aangesproken en geeft schoorvoetend toe dat dit het gevolg is van haar mantelzorg taken.  Spelleider Paulien gaat in gesprek met het publiek: "Hoe hou je zelf alle ballen in de lucht?" "Hoe zijn jullie ervaringen met zorgverlof?" Dan vraagt Paulien de aanwezige werkgevers hoe zij omgaan met medewerkers die een grote mantelzorg-taak hebben.
Een volgende scène gaat over een vrouw die wil blijven zorgen voor haar echtgenoot met dementie. De zoon van haar echtgenoot probeert vader via de wijkverpleegkundige in een instelling te laten opnemen.  Een stiefmoeder en een zoon die beide het beste willen voor een man maar heel verschillend denken over wat 'het beste' is. In deze scène neemt de wijkverpleegkundige de regie; ze regelt respijtzorg en dagbesteding.
"Wat maakt dat je de mantelzorgtaak op je hebt genomen?" vraagt Paulien. Veel aanwezigen vertellen dat het echt niet anders kon. Andere familieleden zijn afgehaakt, er is niemand anders. Ook de vraag: "wie zorgt er voor jou?" raakte ontzettend. Mantelzorgers zijn veelal zeer eenzaam en de aandacht gaat vooral naar de zorgontvanger. Na een scène over deze gedeelde eenzaamheid, ontstaat er een gevoel van verbondenheid in de zaal.

"Het mooie vond ik dat het interactief was. Omdat er dingen uit de zaal kwamen waren het ook werkelijk onderwerpen die voor de mensen die er waren speelden. Ik vond het superknap dat de theatergroep hier zo goed op inhaakte. De verschillende personages en hun lasten kwamen hierin heel goed naar voren. Dat gaf een gevoel van verbondenheid en maakt het Mantelzorger-zijn een heel klein beetje lichter door de herkenning en erkenning!"- mantelzorger
"Wat mij het meest bijgebleven is van de theateravond was de manier waarop er met heel weinig taal werd vormgegeven waar we als mantelzorger zo vaak mee worstelen. Vooral de jonge vrouw die de zorgen met zoveel moeite droeg. Gebukt ging. Dat raakte mij enorm. Ik voelde me zo gezien!"- mantelzorger Nunspeet
"Het programma " Kracht van Beleving"sprak mij zeer aan. De interactie tussen de groep en publiek is naar mijn mening een schot in de roos.
Het is ook zeer ontroerend hoe de persoonlijke verhalen omgezet worden in een lied en beeld....De rollen worden vertaald met een lach en een traan."
Ik ben fan.- mantelzorger Nunspeet

In voor Mantelzorg-congres

juni 2016 en januari 2017Schermafbeelding 2016-06-17 om 12.46.51

’s Morgens verzorgden wij een voorbereide act op basis van casuïstiek.  Congresdeelnemers zien onder meer hoe het leven van zijn echtgenote en dochter volledig op de kop staan als 'Henk' na 2een herseninfarct en revalidatie weer thuis komt. Wanneer een zorgmedewerkster aandacht heeft voor het persoonlijke verdriet van beide vrouwen, kantelt de scene en kunnen moeder en dochter wel openstaan voor hulp.

Bij de plenaire afsluiting, presenteerden onze acteurs én cartoonist een theatrale samenvatting van hetgeen in deelsessies besproken was. Muzikante Annemarie de Bie sluit af, met een lied op maat, waarin mantelzorg-projecten en impressies van de dag terugkomen. Het refrein wordt meegezongen.

De tekeningen van cartoonist Suus van den Akker worden door de congresorganisatie gebruikt voor de verslaglegging.

 


Verdiepingsbijeenkomst MarkantSchermafbeelding 2016-06-17 om 12.28.57

maart 2016

Opdracht: verken spelenderwijs met zaal ervaringen uit de praktijk.

Uitwerking met behulp van In de hoofdrol, 'Ervaringen uit de praktijk, verbeeld in theater'.

Lees het verslag van de bijeenkomst 'Mantelzorg gaat vaak samen met verlies'


Theater opent de weg naar een nieuwe dialoog met mantelzorgers

november 2015

De Brabantse zorgaanbieder Vivent begrijpt hoe medewerkers kunnen worden meegenomen in een veranderproces. Niet door als bestuurder op de zeepkist te gaan staan en te zeggen: “Vanaf nu gaan we het zó doen”. Maar door medewerkers te laten beleven hoe ze werken en te laten reflecteren op de gevolgen die het heeft als ze dingen anders doen dan ze gewend zijn. Theatergroep Kracht van Beleving bleek een partij die hieraan inhoudelijk vorm weet te geven middels een combinatie van regietheater, terugspeeltheater en workshops.

"Als dat kwartje eenmaal is gevallen, treedt de ontspanning in en komen de medewerkers los. De verhalen volgen elkaar nu vanzelf op."
Lees hier het hele verslag van Vivent.

't kan wél

1 maart 2016

18Werkcongres georganiseerd door Avans, stichting MEE, Juvans en Welzijn Divers over mantelzorg en samenwerking: Het kan wél om zorg in de buurt of wijk te vinden. Samen met het netwerk van een cliënt te komen tot een passende oplossing. En met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties het traject te begeleiden. Op basis van een gezamenlijke taal. En een gedeelde visie. Het kan allemaal wél. Is het altijd makkelijk? Vast niet, maar het kan wél.

Kracht van Beleving leverde de dagvoorzitter, verzorgde een theatrale energizer na de pauze, terugspeeltheater en cartoonist.

Dag van de Mantelzorg

Theater mantelzorg - Foto: Divers Welzijn

10 november 2015, Den Bosch

Ruim 300 mantelzorgers werden op de dag van de Mantelzorg in het zonnetje gezet door Divers Welzijn. ’s Middags was daar het mantelzorg café waar verhalen werden uitgewisseld en onze cartoonist zorgde voor een getekend verslag. ’s Avonds, een uitgebreid diner in de Oranjerie met als intermezzo een dynamische voorstelling. Deze werd deels voorbereid en aangevuld met terugspeeltheater,  ook nu in combinatie met standup-cartooning. De cartoons  zijn later verwerkt in een verslag en een verjaardagskalender.


Recensies & Reacties

@KrachtvBeleving Jullie raken de kern! Gedrag moet je soms voorgespeeld krijgen om het echt te voelen. Prachtig! #ivmzcongres – Villabalans

Sprankelend theater ‘De kracht van beleving’ (@KrachtvBeleving) op #ivmzcongres. Brengt complexe situaties dichtbij en zet aan het denken – Hans Alderliesten

“Voor de pauze hadden we korte acts, muziek en gedichten over een kort gesprek met iemand uit het publiek. Soms ging het over mantelzorg, soms in combinatie met hulpverlener zijn. Dit was grappig en ontroerend. Na de pauze kregen we een workshop over gedrag met inzicht over actie-reactie. Leerzaam en humoristisch. Kortom, heel toepasselijk de kracht van beleving!”
Thea van Dijk, Vivent

‘Familie van’ – dag Labyrint-in Perspectief 2015
Het is altijd wat moeilijk om uit te leggen waarom de positie van familielid van iemand met psychiatrische problemen nou zo bijzonder is, weet belangenvereniging Perspectief. “Het is bijna niet uit te vertellen in woorden maar met drama des te beter!” Wij gaven hier invulling aan middels In de hoofdrol.

“En al heel snel kwamen ze uit op de zwaarte van de last, van het denkbeeldige gewicht dat ggz-familieleden op hun schouders dragen. Daar doet dat ene beeld, van de actrice die met een wanhopig gezicht gebogen staat onder de last, meer dan duizend woorden. Hetzelfde geldt voor het beeld van de acteur die honderd ballen in de lucht probeert te houden, daar erg goed in is, maar het niet dag in dag uit kan volhouden.”

 

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram