Herstel

Herstel is in de GGz een relatief nieuw concept dat verwijst naar iets anders dan genezing van ziekte alleen. In een herstelproces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van (heftige) psychische ontwrichting. Men groeit over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen en ontdekt daarbij (verloren gewaande) mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder de psychische kwetsbaarheid. bron: Kenniscentrum Phrenos

Stillen (eetstoornissen)

Een autobiografische voorstelling die de verschillende fases van herstel belicht en perspectief biedt op een ander, beter leven met nabespreking en verwerkingsmateriaal. Verder lezen

De voorstelling is ook verfilmd

Herstellen doe je niet alleen

Een theatrale vertelling van het levensverhaal van Mirjam Giphart. Een verhaal over trauma en psychische kwetsbaarheid dat  zich ontvouwt als herstelverhaal, waarbij vooroordelen en emotie niet geschuwd worden. Verder lezen

Ik zou miranda kunnen zijn

Het filmische vervolg op de theatervoorstelling Vind je het gek!  Een ontdekkingsreis van Nynka Delcourt en Miranda van den Broek over psychoses en stemmingswisselingen maar bovenal over herstel. Hoe Miranda ondanks en dankzij psychische moeilijkheden een nieuwe versie van zichzelf is geworden m.m.v. Jim van Os en vele anderen.  Verder lezen