Dementie

Dementie is de verzamelnaam van ruim 50 ziektes waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij/zij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over het eigen leven. De ziekte is erg ingrijpend voor betrokkene maar natuurlijk ook voor familie, mantelzorgers en andere naasten.  

Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 voor mensen met dementie en hun dierbaren. Op de website is veel informatie te vinden.

Rimpelsteeltje

Een echte familievoorstelling over een stoere kleindochter en een lieve oma die steeds meer vergeet maar ook met ‘volwassen’thema’s. De speelperiode is beëindigd maar het is mogelijk om een compilatie van scènes te boeken. Leent zich voor studiedagen of als onderdeel van een programma voor dementievriendelijke gemeentes/wijken/organisaties. Verder lezen.


Thomas Borggrefe

De voorstellingen van Thomas Borggrefe zijn relevant voor familie, mantelzorgers én iedereen die beroepsmatig met dementie te maken heeft.

Familie, naasten en mantelzorgers ervaren - naar eigen zeggen - erkenning, herkenning en waardering voor hun liefde/zorg. Daarnaast worden verbeterd begrip en inzicht in de beleving van betrokkene vaak genoemd.

Voor zorgprofessionals zijn de voorstelling een vorm van deskundigheidsbevordering en reflectie (thema's; gevoel/gedrag, beleving van persoon met dementie én diens naaste, bejegening).

 

Bovenkamer

Een voorstelling vanuit het perspectief van een dirigent met de ziekte van Alzheimer  en de betekenis van muziek in zijn belevingswereld. Ook het familieperspectief komt nadrukkelijk aan bod. Verder lezen

 

 Tafel van twee

Over de impact van dementie binnen een huwelijk. De vrouw lijdt aan dementie en haar man wil haar tot het einde liefdevol verzorgen. Verder lezen

 

Helderman

Geeft inzicht in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie.  Hierbij komen actuele vragen aan bod zoals : “Wanneer is mijn leven met deze ziekte niet meer leefbaar?” Verder lezen

Thomas Borggrefe is tevens te boeken als gespecialiseerd trainingsacteur en voor intermezzo 's tijdens studiedagen en congressen.

 

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram