Reacties en aanbevelingen

Medewerkers Ministerie van Binnenlandse Zaken: Mijn hart bonkte aan het einde van de voorstelling.”;
” Zo knap hoe jullie in 20 minuten zo goed kunnen laten voelen het is om negatieve stemmen te horen.”;
“Veel dank voor de indringende inzage in jullie leven en daarmee in onze samenleving.”;
” Laten we vooral de dialoog samen blijven voeren.”


Invoelbaar maken
De voorstelling is gebruikt om voor professionals invoelbaar te maken wat het betekent om stemmen te horen en tot wat voor problemen dat kan leiden in het dagelijks functioneren. Doordat de spelers vanuit ervaringsdeskundigheid praten, biedt dit extra mogelijkheid tot confrontatie dan wel verdieping.- Mieke Hogervorst, programmamanager Maatschappelijke zorg Holland Rijnland/Gemeente Leiden


Nu begrijp ik het pas
Ik begreep nu pas hoe vermoeiend het is om stemmen te horen en dat het dan wel moeilijk is om je te concentreren – Medewerker DZB Leiden


Aanrader
De voorstelling ‘Ik hoor wat jij niet hoort’ is een aanrader voor iedereen die direct of indirect met stemmen horen te maken heeft!- Robin Timmers, auteur van het boek: “Leren Omgaan met Stemmen Horen”


Raak, ontwapend en eerlijk – Anne, Enik Recovery College

Het is echt een eye-opener. Ik heb echt iets nieuws geleerd wat ik kan gebruiken in mijn werk. – Afdeling langdurige zorg (Berkel)

scènefoto Ik hoor wat jij niet hoort - kracht van beleving