Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

We hebben een voorstelling vanuit het perspectief van een vrouw en een voorstelling vanuit het perspectief van een kind. Beide voorstelling zijn zeer zorgvuldig gemaakt; de ernst van de thema 's wordt invoelbaar zonder dat dit 'ondragelijk'  wordt.  De kwaliteit van de randprogrammering is geborgd door inzet van professionals.

Another day in paradise

Een solo over huiselijk geweld, intieme terreug en onderliggende patronen gebaseerd op eigen ervaring. Verder lezen

Waar geen woorden voor zijn

Over seksueel misbruik bij kinderen en de effecten op latere leeftijd(-en). Verder lezen

 

Another day in paradise

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram