Sally & Molly

Sally & Molly 

Sally & Molly wil in de samenleving meer begrip en inlevingsvermogen creëren. En daarmee een minder snel oordelende maatschappij. De mens struikelt en worstelt, wijkt af en ondergaat soms moeilijke periodes. De maatschappij is vooral en veelal gericht op succes en maatschappelijke status. Wij willen graag het verhaal achter ‘de gestruikelde mens’ vertellen en laten zien. Struikelen hoort namelijk ook bij het leven.

Doordat er voor ‘mislukken’ niet echt een plaats is in de maatschappij en onze sociale omgeving, denken wij dat psychische stoornissen tot nog meer isolement kunnen leiden. Mildheid ten opzichte van ‘mislukken’ zal volgens ons de stigmatisering ten aanzien van psychische ziektes verminderden en meer openheid creëren. Tevens willen we door middel van onze voorstellingen hulpverleners een opening bieden om met elkaar en met patiënten vanuit dat perspectief met elkaar in gesprek te gaan.

Verbeeldingsbrug

De spelers werden geïnterviewd voor het Theaterjaarboek 2017-2018 en legden het zelf als volgt uit. Narhea: ‘Wij maken met theater een brug tussen de theoretische kennis van de hulpverlener, en de wereld die achter iemands hulpvraag schuilt. Een beleving als onderbouwing van de kennis.’ Natasja: ‘Absoluut, wij zijn de verbeeldingsbrug.' klik hier om het hele artikel te lezen.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram