Nieuwe collega

Hé! een nieuwe collega! Wát heeft die???

Inclusie is heel goed maar in ons team past dat niet.
of toch wel?

De acteurs nemen  je mee in het leven van verschillende  (hoogopgeleide) medewerkers met een arbeidsbeperking in een aantal realistische casussen.  Hoe beïnvloedt dit hun werk?  Hoe ga je daarmee om als leidinggevende of collega?  De casuïstiek kan per situatie worden aangepast en is er ruimte voor eigen ervaringen van de deelnemers. Zo ontstaat een levendige, interactieve voorstelling waarin iedereen zich kan herkennen.

Dit programma is ontwikkeld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt altijd ‘op maat gemaakt’ c.q. afgestemd op de deelnemers en de actualiteit.  Sindsdien is de voorstelling gespeeld voor diverse Rijksoverheden om te bespreken hoe je met de nieuwe collega uit de banenafspraak omgaat /lastige zaken bespreekbaar maakt. Het delen van inzichten helpt draagvlak te versterken voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen de organisaties van de deelnemers. 


Aanbeveling

Het theaterprogramma raakt en laat je stil staan bij je eigen visie op die Andere collega. Want wie is er nog eigenlijk echt Anders?! Wat een mooie vorm om mensen aan het nadenken en met elkaar in gesprek te laten gaan is er gevonden door het maatwerktheater. Op een open en speelse manier kwamen de tongen los, had iedereen wel een Ander in zijn omgeving. Het was anderhalf uur genieten en herkenning. Ik beveel iedereen deze mooie manier van bewustwording aan. De mooiste zin; kijk niet naar een beperking, maar zoek naar versterking resoneert nog steeds bij het publiek.  – Petra Baks, Beleidsmedewerker


Het programma heeft ons op dit ingewikkelde thema  verrijkt! De ontspannen en rustige wijze waarop jullie ons een spiegel hebben voorgehouden was erg fijn. Het creatieve en improviserende wat jullie hebben gebracht was enorm herkenbaar en toepasbaar en heeft de bewustwording op dit thema versterkt. De interactie met de groep was erg goed, de voorbeelden die naar voren kwamen werden door jullie op een perfecte manier omgezet in een scene, gedicht of lied. En de teksten waren indrukwekkend en “in de roos”.
Het aandacht hebben en het opnemen van deze nieuwe medewerkers heeft ons tot het inzicht gebracht dat niet alleen zij een beperking hebben maar wij allemaal wel iets hebben…en dat het erover praten met elkaar de team samenwerking alleen maar versterkt! –  Ineke Uiterwijk,  Ministerie van Justitie en Veiligheid

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram