Een Indiaan in huis

Theater over autisme

Een herkenbare en ontroerende voorstelling over autisme en de impact ervan op de nabije omgeving. Doordat de teksten gebaseerd zijn op interviews met kinderen met autisme en hun ouders, geeft Een indiaan in huis een zeer realistisch beeld van autisme en de vele facetten ervan binnen een gezin.

Hoe is het voor hen om een kind met autisme te hebben? Een kind dat taal ingewikkeld vindt en weinig begrijpt van de wereld om hem heen?

Hoe is het om een indiaan in huis te hebben?

Toepassing

Een indiaan in huis kan goed ingezet worden voor educatieve doeleinden, denk hierbij aan congressen, studiedagen of voorlichtingsdagen. De voorstelling is geschikt voor iedereen die persoonlijk of professioneel met kinderen of jongeren met autisme te maken heeft. Natuurlijk is de voorstelling ook geschikt voor jongeren met autisme. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar.

Na de voorstelling volgt een een pow-wow. Een pow-wow is een bijeenkomst van wijze indianen die samen spreken over levenservaringen. De acteurs prikkelen en nodigen het publiek uit om met elkaar in gesprek te gaan. Er worden onderling ervaringen uitgewisseld, vragen gesteld en tips verzameld. Dit alles gebeurd in groepjes, zodat de ervaring persoonlijker is.

Door de combinatie van de voorstelling en de pow-wow wordt er meer (h)erkenning, nieuwe inzicht en zelfbewustzijn gecreëerd.

Theatergroep Bint

De nieuwsgierigheidsprikkelaars en verbindingsschakelaars van Theatergroep Bint leggen zelf kort uit wat hun motivatie is:

“Wij geloven dat je af en toe moet stil staan om weer vooruit te kunnen. Stil staan bij wie je bent, wat je hebt of wat je wilt. Bij de omgeving waar in je leeft. Dat is wat Bint wil bereiken. Mensen stil laten staan bij wezenlijke thema’s door middel van theater, ruimte bieden voor gesprekken en het delen van bijzondere ervaringen.”

 


Fragment van Een indiaan in huis


Recencies & reacties

“Wie een gezin kent met een kind met autisme, zal herkennen wat er wordt gespeeld, en beamen hoe het gaat. Een Indiaan in huis is een voorstelling die je als toeschouwer aangrijpt. De indiaan komt echt tot leven, met alle mooie en ontroerende dingen die daar mee samenhangen -en zijn omgeving ook. Ook de zorg, conflicten en vrees over de indiaan blijven niet verborgen. Deze openheid, gebracht met een speelse ernst, ontwapent, en zet tot denken aan, ook voor wie het niet kent.”
Psychiater Wim Schlooz, Herlaarhof Vught

Bekijk ook: reacties en aanbevelingen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram