Voor wie en waarom

De voorstellingen van Kracht van Beleving worden getoond in samenwerking met – of in opdracht van -organisaties en instellingen in zorg- en welzijnssector, patiëntenverenigingen, beroepsonderwijs, congresbureaus en gemeentes met als doelstelling bijvoorbeeld het bestrijden van stigma’s, bewustwording, voorlichting, delen van ervaringen, gedragsverandering of ontspanning.

Een deel van de voorstellingen is ook geschikt voor reguliere programmering in theaters en cultuurhuizen.

 

Stigmabestrijding en begrip

Theater toont een nieuw perspectief naar de werkelijkheid. Mensen met chronische ziekten, gehandicapten en psychische stoornissen worstelen vaak met negatieve maatschappelijke beelden. Theater stelt ons in staat hen te leren kennen, met andere ogen te kijken… Zo ontstaat begrip en compassie en maken stigma’s gaandeweg plaats voor acceptatie en sympathie. Theater kan gebruikt worden als voorlichting- en contactinterventie en is daarmee een belangrijk instrument voor kwartiermakers.

Erkenning en herkenning

Naar een goede theatervoorstelling kijk en luister je niet alleen, je belééft het, voelt mee… Voor zogenaamde ervaringsdeskundigen is er dan herkenning en erkenning. Dit kan een gevoel van opluchting geven (Catharis), bijdragen aan verwerking van het eigen verdriet en ruimte/openheid creëren voor een goed gesprek.
Deze theatervoorstellingen worden regelmatig geboekt voor bijeenkomsten voor lotgenoten.

Leren

Mensen leren vooral door dingen zelf te ervaren. In de woorden van Confucius “Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken”. Theater is beleving. Beleving is ervaring. Theater kan een belangrijke positieve bijdrage leveren aan een congres of training door een moment van reflectie te creëren, een casus te visualiseren, discussie aan te wakkeren of een nieuw licht te werpen.

Expertisecentrum Mantelzorg over theater als middel om te leren in de zorg