Toepassingen

Theater is beleving. Theater dat raakt in je hart, in je ziel en een nieuw perspectief geeft.  Dát is Kracht van Beleving.

Voor wie?

Zit je bij één van onze theatervoorstellingen als ervaringsdeskundige of als 'familie van', dan zit de kracht van beleving in de herkenning, die ruimte geeft voor het gevoel van erkenning. Deze herkenning en erkenning kunnen louterend werken en bijdragen aan de verwerking van  je eigen ervaringen. Met de voorstelling als ruggensteun is het ook makkelijker om een goed gesprek aan te gaan over je ziekte of beperking. De gedeelde ervaring is dan een ideale leidraad om jouw belevingswereld uit te leggen aan je directe omgeving.

Wij spelen vaak voor mensen die in de zorg werken of daarvoor in opleiding zijn. Theater is een goed middel om het patiënt-/cliënt-/familie-perspectief te laten zien, om taboe's en dilemma's zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Theater is tevens geschikt als voorlichting voor een breder publiek dat misschien nog niet bekend is met het thema van de voorstelling. Onze voorstellingen zijn toegankelijk, maken dat mensen het kunnen inleven, invoelen en zo ontstaat begrip en compassie en maken stigma’s gaandeweg plaats voor acceptatie en sympathie. Wij spelen dan ook graag voor een gemengd publiek van zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, naasten en nieuwsgierige mensen.

Opdrachtgevers

Wij werken in opdracht van ziekenhuizen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, overheden, patiëntenverenigingen, congresorganisaties, bedrijven en culturele instellingen.

De voorstellingen worden op locatie of in een theater gespeeld.

Randprogrammering

Onze voorstellingen worden aangeboden met de mogelijkheid voor randprogrammering. Dit kan bijvoorbeeld een plenaire nabespreking met de acteurs zijn, een verwerking in kleinere groepen of een workshop. Neem contact op voor een advies op maat.

Op maat

Kracht van Beleving heeft een groot, landelijk netwerk van trainingsacteurs en improvisatiemuzikanten gespecialiseerd in toegepast theater voor de zorg.

Theater als brug tussen kennis en ervaring

Interview Theaterjaarboek 2018

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram