Bij een theatervoorstelling ervaar en beleef je een andere werkelijkheid. Bij onze voorstellingen is dat de werkelijkheid van chronische ziektes, handicaps en psychische aandoeningen, bedacht en/of gebracht door mensen met persoonlijke betrokkenheid bij die thema’s. Door de ervaring van het theater beleef je een ander wereld mee, wat een nieuw perspectief op die werkelijkheid kan geven. Dát is Kracht van Beleving.

Ons publiek

De theatermakers willen met al hun bevlogenheid en ervaringen jou begeesteren en aan het denken zetten over jouw beeld van de betreffende kwetsbaarheid. Door een kijkje te geven in hun belevingswereld geven zij de unieke mogelijkheid je beeld breder te maken. Zo ontstaat begrip en compassie en maken stigma’s gaandeweg plaats voor acceptatie en sympathie.

Zit je bij één van onze theatervoorstellingen als ervaringsdeskundige, dan zit de kracht van beleving in de herkenning, die ruimte geeft voor het gevoel van erkenning. Deze herkenning en erkenning kunnen louterend werken, wat kan bijdragen aan het verwerkingsproces omtrent je eigen ervaringen. Met de voorstelling als ruggensteun is het ook makkelijker om een goed gesprek aan te gaan over je ziekte of beperking. De gedeelde toneelervaring is dan een ideale leidraad om jouw belevingswereld uit te leggen aan je directe omgeving.

Onze theaterdirecteuren

De voorstellingen van Kracht van Beleving gaan over zorggerelateerde thema’s, verbeelding, persoonlijke ervaringen en openheid. Ervaring met psychische aandoeningen, chronische ziektes en beperkingen, met werken in de zorg, mantelzorgen en verzorgd worden. Voorstellingen voor studiedagen, educatie, lotgenotencontact, stigmabestrijding, veranderingstrajecten, begrip en vermaak. Dat maakt dat er heel wat gegadigden zijn om onze theaterdirecteur te worden en één van onze voorstellingen te boeken.

Eigenlijk zijn alle mensen die betrokken zijn bij de zorg- en welzijnssector, professioneel of in persoonlijke sfeer, uitermate geschikte theaterdirecteuren. We kunnen voorstellingen op maat maken, we kunnen bestaande voorstellingen naar de gewenste locatie brengen, we kunnen delen van voorstellingen brengen. Maar ook voor de letterlijke theaterdirecteuren, die van cultuurhuizen en theaters, zijn onze voorstellingen zeker de moeite waard.

Ons doel

Zo veelzijdig als de inzet van de voorstellingen is, zo uiteenlopend zijn ook de doelen. Of je nu de discussie op gang wilt brengen, stigma en taboe wilt doorbreken, een moment van reflectie wilt scheppen of vermaakt wilt worden, één ding is zeker: al onze voorstellingen raken, verbinden en inspireren.