Get Out of the Blues
Na het kijken van de voorstelling gaat het publiek met elkaar in gesprek. In kleine groepjes spelen ze een door Bint ontwikkeld spel. Aan de hand van prikkelende stellingen, persoonlijke vragen wordt het publiek uitgedaagd stelling te nemen over je eigen (on)geluksbeleving. Het delen van persoonlijke ervaringen  zorgt voor (h)erkenning, begrip en empowerment.

Over depressie

Uit onderzoek blijkt dat er een taboe rust op depressie, maar liefst 48 % van de Nederlanders ervaart een depressie als een taboe. En dat terwijl maar liefst 18,7% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar ooit in het leven met een depressieve stoornis te kampen heeft gehad.  Bijna een kwart (24,3%) van de vrouwen heeft ooit in het leven een depressieve stoornis gehad, tegenover 13,1% van de mannen. In de afgelopen 12 maanden had 5,2% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar een depressieve stoornis (mannen 4,1%, vrouwen 6,3%). In totaal hadden ongeveer 546.500 inwoners van Nederland in de afgelopen 12 maanden een depressieve stoornis.

Klik hier voor reacties en aanbevelingen