Theater op school

Theater op school is een welkome afwisseling in de lesstof maar het kan zoveel meer voordelen bieden. Theater doet een beroep op het verbeeldend vermogen van kinderen en kan hen helpen om beter te leren kijken, luisteren, begrijpen, nuanceren en reflecteren. Onze voorstellingen gaan over mensen en hun binnenwereld, over diversiteit. Dit wordt niet uitgelegd maar voelbaar gemaakt.  Zo dragen we bij aan het vergroten van het empathische vermogen van kinderen. Daarbij is het samen beleven van de voorstelling een gedeelde ervaring die leidt openheid en meer begrip. Onze voorstellingen inspireren en dagen leerlingen uit om na te denken.

Alle voorstellingen worden aangeboden met verwerking/nagesprek onder leiding van de acteurs.

Inclusief

Wil je meer weten over  hoe je jouw klas/school tot een veilige, inclusieve plek kunt maken? een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar zien en waarderen om wie ze zijn, hoe groot de onderlinge verschillen ook zijn, in gedrag of fysieke beperking? artikel OJ Actueel

Cultuurkaart

De voorstellingen kunnen betaald worden via de Cultuurkaart.


Welkom in mijn hoofd

Een theatervoorstelling en workshop over psychische diversiteit waarbij de groep een uniek kijkje krijgt in het hoofd van Thomas Edison en andere personages. Zoals Edison alles in twijfel trok, zullen de acteurs en leerlingen samen vragen stellen bij labels, vooroordelen, stigma’s en de verschillen in onze hersenen. Onderzoekend. Vanuit verwondering.

Doelgroep: groep 7/8 basisschool, eerste leerjaar voortgezet onderwijs.

Er is ook een variant van Welkom in mijn hoofd voor onderwijspersoneel en ouders.

Thema’s: – psychische diversiteit – burgerschap – persoonsvorming – passend onderwijs – sociaal emotionele ontwikkeling – groepsdynamiek – brein.

Verder lezen 


Stillen

Een beeldende voorstelling met getekende figuren over de impact van een eetstoornis. Herstel is een belangrijk element in het verhaal en de voorstelling heeft een hoopvol karakter. Lesmateriaal met creatieve opdrachten beschikbaar. Daarnaast is de voorstelling verfilmd en beschikbaar voor scholen als download en dvd.

Doelgroep: Voortgezet onderwijs, MBO, HBO

Thema’s: -eetstoornissen – verslaving- sociaal emotionele ontwikkeling – persoonsvorming

Verder lezen


What if

Een dynamische jongerenvoorstelling die laat zien hoe het kan zijn als je al op jongere leeftijd voor een chronisch ziek familielid zorgt.  Doordat What if? gebaseerd is op interviews met jonge, van 8 tot 18  jaar oud, mantelzorgers is de voorstelling een goede inkijk in de ervaringswereld van de jonge verzorger. Na het kijken van de voorstelling volgt een interactief programma waarin jongeren zich gaan verhouden tot de verhalen uit de voorstelling en de persoonlijke verhalen van hun leeftijdsgenoten.

Doelgroep: groep 7/8 basisschool, voortgezet onderwijs, MBO

Thema’s: -mantelzorg – zorg – gezondheid

Verder lezen


Rimpelsteeltje

Over een stoere kleindochter en een lieve oma die steeds meer vergeet.

“Hier woont mijn oma. Ik wil jullie aan haar voorstellen. Omdat ze stokoud is. Stokoude mensen zie je bijna nooit. Terwijl… op een dag wil iedereen toch stokoud worden?”

Doelgroep:  6+

Thema’s: -dementie – ouderdom

verder lezen


Hoger onderwijs

We bieden een breed aanbod educatieve voorstellingen over zorggerelateerde en psychosociale thema’s voor (jong-)volwassenen. Deze zijn zeer geschikt voor de bovenbouw van het MBO, HBO en WO. Onze voorstellingen zijn professioneel gemaakt met een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid. De makers hebben persoonlijk ervaring met het thema van de voorstelling (eigen ervaring of omgeving) of hebben ervaringsdeskundigen bij het maakproces betrokken.

Overzicht per thema