Thema’s

Theater over zorg

Ons aanbod bestaat uit voorstellingen over zorggerelateerde thema’s. Kun je hier niet direct een voorstelling vinden die past bij jouw vraag? Neem vrijblijvend contact op voor advies.

Autisme en AD(H)D

De voorstelling Off road maakt zichtbaar wat de impact van AD(H)D is op je leven, op het gezin, op leren of op je relatie.

Een indiaan in huis door theatergroep Bint, laat zien en voelen wat de impact is van autisme op een gezin. Hiernaast ontwikkelt Theatergroep Bint ook op maat bijeenkomsten rond autisme, bijvoorbeeld over autisme & werk of autisme & liefde.

Dwang, angst en depressie

De voorstelling Happy People gaat over depressie en angststoornissen. Welk effect heeft een depressie op jou en je omgeving?

Out of the blues laat je het verschil ervaren tussen even een dipje hebben en depressief zijn.

CONTROL-ALT-DELETE gaat over leven met angst en dwang. De voorstelling is er voor iedereen die weleens angst heeft de controle te verliezen.

Dementie en ouderen

We bieden drie voorstellingen aan over dementie voor familie, mantelzorgers en iedereen die beroepsmatig met dementie te maken heeft.

Een kijkje in de Bovenkamer van een persoon met Alzheimer en de betekenis van muziek in zijn belevingswereld. Ook het familieperspectief komt aan bod, middels zijn volwassen zoon.

De voorstelling Tafel van Twee  gaat over de impact van dementie binnen een huwelijk. De vrouw lijdt aan dementie en haar man wil haar tot het einde liefdevol verzorgen.

Helderman geeft inzicht in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie. De theatervoorstelling stelt actuele vragen zoals: “Wanneer is leven met deze ziekte ondraaglijk?”

Daarnaast hebben we De Dans Dames, een interactieve belevingstheatervoorstelling voor mensen die zelf dementie hebben om van te genieten samen met familie of een begeleider.

Grutjes & Griesmeel is een vrolijke voorstelling, speciaal om eenzame ouderen bij elkaar te brengen en elkaar te laten ontmoeten.

Lang zullen ze leven in de Gloria tot slot is een herkenbare, humoristische en soms confronterende voorstelling over de dood als gespreksthema, gemaakt met ouderen en professionals die veelvuldig in aanraking komen met de dood.

Psychiatrie

Hou me los is een theatervoorstelling verweven met liedjes en gaat over de impact van een psychische aandoening op de familie en de omgeving.

Ons psychiatrie aanbod omvat verschillende voorstellingen vanuit het cliëntperspectief:

Vind je het gek! is een muzikale, visuele theaterreis aan de hand van vijf verhalen van mensen met een psychische aandoening en het verhaal van een van de makers zelf. De makers (onder)zoeken zichzelf in deze verhalen, waardoor ze de fragiele scheidslijn tussen normaal en gek verleggen. Door het onderzoekende karakter word je als toeschouwer bewust van je eigen standpunt aangaande psychische ziektes.     

Zo nodig gaat over (over)leven in een psychiatrische kliniek. Een keur van personages wordt opgevoerd door John van de Ven, in een pleidooi voor meer begrip en tegen (voor)oordelen.

Ontpropt maakt psychische kwetsbaarheid en verwarring invoelbaar, met ook een rol voor de omgeving van de verwarde hoofdpersoon.

De one-woman-show Herstellen doe je niet alleen is gebaseerd op het herstelverhaal van een ervaringsdeskundige. Door onder andere het onderdeel “Kom maar op met je vooroordelen” is er ruimte voor publieksinteractie, waardoor er een gesprek op gang komt dat het bewustzijn en begrip verruimt.

Stillen is een beeldende theatervoorstelling over eetstoornissen als bezwering van angsten, waarin de wanhoop en uitzichtloosheid voelbaar worden, maar herstel uiteindelijk overwint.
Ik. Dik. Dood. Nee. Hoop. Leven. Ja

Kortsluiting in mijn hoofd zijn twee monologen, één door een psychotische patiënt in deze tijd, de ander door een psychiater die verhaalt over de behandelingen in de psychiatrie van weleer. Een zoeken naar wederzijds begrip en wellicht een verbindende dialoog.

Stigma

Stigma rondom psychische stoornissen is een thema dat in meerdere van onze voorstellingen een (hoofd)rol speelt. De hierboven al aangehaalde voorstellingen Herstellen doe je niet alleen en Vind je het gek! zijn voorstellingen waarin stigma één van de onderwerpen is. De volgende twee voorstellingen zijn volledig gericht op stigma en de bestrijding ervan.

Spel, zang, dans en muziek zijn de middelen die worden ingezet om stigma en zelfstigma in de voorstelling Subjectief getekend bespreekbaar te maken, te relativeren en een spiegel te tonen aan jou als bezoeker. Verandering van invalshoek doet wonderen als het gaat om (voor)oordelenvermindering.

Liedjes, sketches en monologen vormen de humoristische kern van Zo normaal nog niet. Hoewel er meer openheid komt rondom psychische kwetsbaarheid, is het nog altijd geen taboeloos onderwerp. Reden genoeg om op een goedlachse, ontregelende verkenningstocht te gaan, waarbij de kans op perspectiefverschuiving vrij groot is.

Verstandelijke beperking

Lastige ouders is een voorstelling over de ouders van een verstandelijk gehandicapt kind. Gebaseerd op de dagboeken van de ervaringsdeskundige hoofdrolspeelster.
De première van Lastige ouders is op zes oktober 2017

In Het kind achter de ogen deelt een moeder haar zorgen over en haar liefde voor haar zoon met het syndroom van Down. De monoloog zit vol vragen en verlangens: “Hoe gaan we om met het lot? Hoe maakbaar is het leven? En hoe wenselijk is die maakbaarheid?”.

Werk

Het actuele thema burn-out staat centraal in twee voorstellingen.

Burnout OUT is een cabaretvoorstelling die je meeneemt langs de fases van een burn-out. Door de openhartigheid van de voorstelling wordt de taboesfeer doorbroken, dat maakt deze voorstelling uitermate geschikt voor bedrijven.

Gras is het poëtisch muzikale theaterportret van twee verpleegkundigen. Door de herkenbare zorgthema’s zoals werkdruk en burn-out met humor te benaderen, is dit een goed inkijkje in de verpleging dan wel thuiszorg.

De rondvraag is een muzikaal theaterintermezzo over openheid over en bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid op de werkvloer. De voorstelling behandelt niet enkel de dilemma’s en de heersende stigma’s, er worden ook mogelijke oplossingen aangedragen. Zeer geschikt voor managers.

Prettig weekend is een muzikaal theaterintermezzo over de grenzen van hulpverlening, loslaten en het menselijke aspect van de hulpverlener.

Daarnaast hebben we voorstellingen over

Kanker >> Ik heb nog iets op mijn lever…
De ondertitel van deze voorstelling dekt de lading: “Een taboedoorbrekende chemonoloog”. Relativering en humor zijn net als bij Kitty van Mils vorige voorstelling Vals Plat, ruimschoots aanwezig na weer een ervaring met kanker.

Mantelzorg >> Mantelzorg-theater
Toegepast theater voor, over én door mantelzorgers.

Reuma >> Ga Door!
Muzikaal theater met relativerende humor en fijngevoelige teksten rondom reuma.

Seksueel misbruik>> Powerwijven
Een voorstelling over (seksueel) misbruik en het taboe dat er ligt op dit onderwerp. De voorstelling wil breken met het taboe door woorden te geven aan de beleving van slachtoffers.

Zelfdoding>> De NS zet bussen in
Een onderzoekende voorstelling naar de motieven en overwegingen van beide betrokkenen bij een zelfdoding. Oordeelloos en met humor gebracht, opent deze voorstelling als vanzelf de deuren naar een gesprek met het publiek. Bewezen goed werkend op onderwijsinstellingen

Verslaving >>Ziek verlangen
Een theatervoorstelling over verslaving in de breedste zin van het woord. Door de intieme setting ontstaat er een open sfeer waardoor er ruimte ontstaat om over verslaving te spreken en de pijn die daarbij hoort.

Hoogsensitiviteit >> Meander
Cabaretier Arie Vuyk meandert door de thema’s rondom hooggevoeligheid.

Ander thema? Informeer naar onze maatwerkmogelijkheden.