Regietheater

Regietheater voor zorg en welzijn

Acteurs spelen herkenbare scènes uit de praktijk. Het zijn situaties die net niet goed gaan en spanning oproepen bij de toeschouwers omdat over (werk-)situaties gaat die zij herkennen. Zo ontstaat er een drang bij de toeschouwers om zich er mee te bemoeien en dat mag in dit geval! Onder begeleiding van een gespreksleider, mag het publiek aanwijzingen geven aan de acteurs over de gewenste aanpak. regietheater zorgEr is hierbij volop ruimte voor discussie over de juiste oplossing c.q. beste aanwijzing. Eventueel kunnen meerdere suggesties uitgespeeld en met elkaar vergeleken worden. Deelnemers ontdekken zo hoe hun mening over de juiste aanpak verbonden is met rolopvatting, waarden en dilemma’s, en raken ook daarover met elkaar in gesprek.

Regietheater is zeer interactief en laagdrempelig. Mensen doen zelf mee zonder het podium op te hoeven gaan. Het is een zeer effectieve methode om deelnemers op een veilige manier inhoudelijk te laten meedenken over het thema van de bijeenkomst.

De voorbereidingen voor regietheater dienen in goed overleg met de opdrachtgever te gaan, om te zorgen dat de gespeelde scènes accuraat en herkenbaar zijn voor de deelnemers.


Recensies & Reacties


Theater als weg naar een nieuwe dialoog met mantelzorgers
Voor Vivent/In voor Mantelzorg ontwikkelden wij een programma bestaande uit regietheater, terugspeeltheater en  workshops over het samenspel met mantelzorgers om de medewerkers laten beleven hoe ze werken en te laten reflecteren op de gevolgen die het heeft als ze dingen anders doen dan ze gewend zijn; "de medewerkers in de zaal worden gegrepen door wat ze zien: de manier waarop je iemand bejegent heeft dus écht invloed op diens reactie." Na een try-out in juni, volgden 8 bijeenkomsten in november 2015.  Ga naar In voor Mantelzorg om het verslag te lezen.


Spijker op zijn kop
 “Super!  Echt de spijker op zijn kop. Door het  regietheater konden we dicht bij de kern komen en  met z’n allen op een andere manier naar elkaar en de dilemma’s van de mantelzorgers kijken.”


Bijeenkomst Kempenhaeghe voor artsen, hoofdbehandelaars en verpleegkundigen met als centraal thema vrijheidsbeperking in relatie tot vrijheid. 

regietheater zorg - kracht van belevingReacties van deelnemers:  
"Vanuit een andere rol naar een probleem kijken, helpt. Als je op een andere stoel gaat zitten, zie je andere mogelijkheden." 
"Benaderingswijze maakt onderwerp minder zwaar."
"Geleerd dat ik de neiging heb snel een oplossing te kiezen, voortaan ga ik op zoek naar de probeerruimte." 
"Inspirerende bijeenkomst, wil zelf ook die inspirerende rol oppakken." 

“Het doel, bewustwording t.a.v. vrijheidsbeperkingen, is geslaagd. De werkvorm is als zeer prettig ervaren. De inbreng van de Kracht van Beleving was zeer waardevol.”
Symposiumcommissie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram